Løypefadder

LØYPEFADDERE.

Mange frivillige har meldt seg interessert i å ha ansvar for bestemte løypestrekninger. Vi kaller dem for "fadder" og de har som primæroppgave å fjerne vegitasjon som vokser opp i løpet av sommeren, sette opp igjen løypestikk som ligger nede osv. Kort sagt forberede strekningen til å ta imot løypemaskinen.

1 Svein-Erik Bach - G24 Yddin til Skagsvegen (Vidflå)

2 Jan Lille-Homb - G23 Danskeløypa

3 Thor Linge - G24 Elgløypa fra Skagsvegen-Yddin

4a) Arnstein Alund - B24 Yddin - kryss B25(Selstølshøgda)

4b) Jonas Lunde - B25 (fra kryss Nedre Raudalen) - B24 til kryss ved S20

5 Steinar Røine - R22 Kjølaåni-Jordestølen-Huldretjern og B26 Krokbekk

6 Bjørn Tuft -  B23 Yddin til Huldretjern

7 Per Even Bekkelund - B22 Yddin-"furua"

8 Morten Gran - B20 og R20 "furua" til Nedre Raudalskryss

9 Atle Nilsen - B20 "furua" til Hansebekkløypa

10 LEDIG - B20 Hansebekkløypa til Blauthøl

11 Oddvar Sandaker - B20 Blauthøl til Øysterli

12 LEDIG                              R20 Øysterli til Øvre Raudalskryss

13 Wenche Ødegård - G21 Deler av Hansebekkløypa

14 Frode Søreng - B21 Deler av Hansebekkløypa og frem til Brommastølen

15 Trond Aune - S20 Skagsrunden (Jordestøl til Vesleskag)

16 Kjell Skage/Heidi Agard - S20 Skagsrunden (Ny trase fra R22 til Vesleskag)

17 Jan Reidar Gausemel - R21 Rundt Kjølafjellet fra Kristianstøl til Heimre Kjølastøl

Vi mangler en fadder på strekningen Øysterli - Raudalen. Kan du ta på deg en slik oppgave, så kontakt Heidi på mail  heidi@agard.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yddin Løypelag