Bli medlem

MEDLEMSKAP

Løypelaget er en ideell organisasjon som har som oppgave å sørge for at det blir lagt til rette for, og kjørt skiløyper i området Javnlie - Yddin.

Vi oppfordrer alle som direkte eller indirekte har nytte og glede av virksomheten vår om å melde seg inn i foreningen.

Kontingenten er kr 4.000,- og sikrer et livsvarig medlemskap.

Medlemskontingenten benyttes til investering, og har vært et viktig bidrag til at vi har vært i stand til å investere i løypemaskin.

Som medlem kan du være med å påvirke utviklingen av løypelaget.


Pr. 17.03.2024 har vi 257 medlemmer, og vi håper at nettopp DU kan være den neste:-)

 

For å tegne deg som medlem trenger vi følgende info til løypelagets mail postyjl@yddin.net

Beløpet på kr 4000,- betales til konto 2135 35 26577

 

TUSEN TAKK FOR DITT BIDRAG!

 

Yddin Løypelag