Bli medlem

MEDLEMSKAP

Løypelaget er en ideell organisasjon som har som oppgave å sørge for at det blir lagt til rette for, og kjørte opp skiløyper i området Javnlie - Yddin. Vi oppfordrer alle som direkte eller indirekte har nytte og glede av virksomheten vår om å melde seg inn i foreningen. Kontingenten er kr. 4000,- og sikrer et livsvarig medlemskap. Medlemskontingenten benyttes til investering, og har vært et viktig bidrag til at vi har vært i stand til å investere i løypemaskin. Som medlem kan du være med å påvirke utviklingen av løypelaget.

Så langt har vi 251 medlemmer og vi håper at du kan være den neste.

I såfall ber vi deg oppgi

 

til

 

postyjl@yddin.net

 

Beløpet på kr 4000,- betales til kto. 2135 35 26577

 

 

 

Yddin Løypelag