Det snør ikke skiløyper!

Hvert år legges det ned tusenvis av dugnadstimer i Valdres for å gi deg skiløyper av topp kvalitet. Våre enestående løypelag sørger for at det under høysesongen er opptil 1500 km preparerte skiløyper i Valdres. Løypenettet innbyr til gode naturopplevelser og helsefremmende aktivitet for både store og små skiløpere.

Vi i Yddin og Javnliee løypelag er avhengig av medlemmer og løypebidrag til drifting av løypelaget.

Se denne videoen som viser hvorfor du bør støtte løypelaget.
Trykk her

Ved å bli medlem i løypelaget med kr. 4. 000,- som gir livstidsmedlemskap i løypelaget. Beløpet går til investeringer og er et engangsbløp.
P.t. har vi 172 medlemmer.

Vi henstiller til alle som bruker løypenettet å bidra med øknomisk støtte.
Årsmøtet har anbefalt alle våre medlemmer å betale kr. 1. 000,- pr år og andre brukere kr. 750,-.

Løypebidraget er frivillig og alle beløp mottas med takk!
Vi vil gjøre vårt ytterste for å holde god kvalitet på løypenettet hele sesongen.

Konto for løypebidrag og medlemskap: 2135.35.26577

Yddin Løypelag